فرهنگ سیر پارس فرهنگ سیر پارس
  • واحد پول: ریال
  • زبان: فارسی

چرا فرهنگ سیر پارس را انتخاب کنیم ؟

شرکت خدمات مسافرت هوایی و گردشگری فرهنگ سیر پارس دارای مجوز از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری شرکت فرهنگ سیر پارس با رعایت موارد زیر سعی در ارائه هر چه بهتر خدمات خود دارد رعایت الزامات ملی و بین المللی مربوط به خدمات تور جهانگردی. ایجاد محیطی مشتری محور با تخصیص منابع لازم در جهت دریافت بازخوردهای مشتریان. ایجاد فرایند های نوین جهت بهبود و تسهیل ارائه خدمات. ارتقاء دانش و آگاهی پرسنل در مدیریت ارتباط با مشتریان و پاسخگوئی به آنها با آموزش های مستمر. ایجاد امنیت و اطمینان در مورد رازداری شکوائیه ها و هویت مشتریان. برقراری پل های ارتباطی مناسب و نوین جهت سهولت دریافت شکایت های مشتریان